(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:54

Γνωρίζω τα είδη των Η/Υ με Εννοιολογικούς Χάρτες

Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να αναγνωρίζουν, να διακρίνουν και να ιεραρχούν τις κατηγορίες των υπολογιστών. Συμβατότητα με το ΑΠΣ Δημοτικού «ΤΠΕ»: Γνωρίζω τον Υπολογιστή: Κατηγορίες Η/Υ Οργανώνω και ταξινομώ: Δημιουργώ-ταξινομώ με εννοιολογικούς χάρτες Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Δ΄ - Σ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
«Οι Δώδεκα Θεοί του Ολύμπου Πηγαίνουν Κατασκήνωση». Ανάπτυξη συνεργατικών κειμένων και δεξιοτήτων μορφοποίησης γραμματοσειράς.

Το παιδαγωγικό πλαίσιο - μέθοδος διδασκαλίας Το παρόν σενάριο, αποτελεί μέρος μιας ομάδας σεναρίων υπό τον γενικό τίτλο "σενάρια-ιστορίες", τα οποία αναπτύχθηκαν στη βάση μιας νέας προσέγγισης στο σχεδιασμό και στη διδασκαλία των σεναρίων η οποία βασίζεται σε δύο άξονες οι οποίοι συνεργάζονται και σ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Το ασφαλές διαδίκτυο σε κόμικς.

Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι από τα πιο σημαντικά μαθήματα και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. Οι μαθητές γίνονται δημιουργοί ενός εκπαιδευτικού υλικού που θα μοιράσουν σε άλλους. Το υλικό θα είναι κόμικς με ήρωες από εκπομπές της τηλεόρασης που αρέσουν στα παιδιά. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Δομή επανάληψης με τη βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού Scratch

Το διδακτικό σενάριο σχετίζεται άμεσα τόσο με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για την Πληροφορική όσο και με την διδασκαλία − πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που έχουν εισαχθεί στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Ε Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Παιχνίδι γνώσεων της Ελλάδας

Αντικείμενο του διδακτικού σεναρίου είναι η δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής με το PowerPoint, που είναι ένα παιχνίδι γνώσεων της Ελλάδας.Οι μαθητές ανακαλύπτουν ότιένα αρχείο παρουσιάσεωνμπορεί να πάρει πολυμεσικό χαρακτήρα, αν ενσωματωθούν σε αυτόμια σειρά από συνιστώσες πολυμεσικών εφαρμογών. Κάθ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Οι εντολές ελέγχου εάν … τότε … & εάν...τότε...αλλιώς... στο Scratch 2.0, μέσα από τη δημιουργία διαδραστικού παιχνιδιού.

Το συγκεκριμένο σενάριο απευθύνεται σε μαθητές του Δημοτικού, κυρίως της ΣΤ΄ τάξης, που έχουν βασικές γνώσεις στο περιβάλλον εργασίας Scratch 2.0. Το σενάριο παρουσιάζει και αναλύει την εντολή ελέγχου ροής εάν... τότε...και την εντολή ελέγχου ροής εάν...τότε...αλλιώς...,όπως αυτέςεμφανίζονταιμέσα στ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο

(Σελίδα: 1 από )