(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:18

Δομή επανάληψης και η εντολή "για πάντα" στο Scratch

Διαδραστική επίδειξη με μορφή βιντεομαθήματος (tutorial) με στόχο την κατανόηση της δομής επανάληψης και της εντολής "για πάντα" στο προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch. Ως παράδειγμα στην επίδειξη χρησιμοποιείται η κατασκευή της επαναληπτικής κίνησης των φτερών ενός ανεμόμυλου.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • επίδειξη
Αρχές εργονομίας: Η σωστή στάση εργασίας στον υπολογιστή

Διαδραστικό μαθησιακό αντικείμενο με στόχο την εξοικείωση με τις αρχές εργονομίας που καθορίζουν τη σωστή στάση μπροστά στον υπολογιστή. Οι μαθητές καλούνται να τοποθετήσουν με το ποντίκι έναν εικονικό ήρωα, το μικρό Γιαννάκη, σε σωστή θέση μπροστά στον υπολογιστή, έχοντας ανάλογη καθοδήγηση και ανα Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • δυναμική οπτική αναπαράσταση
Εικονοστοιχεία Ψηφιακής Εικόνας

Παρουσίαση των εικονοστοιχείων από τα οποία αποτελείται μια ψηφιακή φωτογραφία (ψηφιογραφική εικόνα) με την τεχνική του zoom in / zoom out.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • παρουσίαση
Eπιλογή διάταξης διαφανειών σε παρουσίαση

Διαδραστική επίδειξη με μορφή βιντεομαθήματος (tutorial) με στόχο την κατανόηση και εφαρμογή των διαδικασιών εμφάνισης/απόκρυψης παραθύρου εργασιών και επιλογής διάταξης των στοιχείων διαφάνειας στο λογισμικό παρουσιάσεων.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • επίδειξη
Εισαγωγή και διαγραφή διαφανειών σε παρουσίαση

Διαδραστική επίδειξη με μορφή βιντεομαθήματος (tutorial) με στόχο την κατανόηση και εφαρμογή της διαδικασίας εισαγωγής και διαγραφής διαφανειών σε μια παρουσίαση με το λογισμικό παρουσιάσεων.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • επίδειξη
Εισαγωγή και μορφοποίηση πλαισίου κειμένου σε παρουσίαση

Διαδραστική επίδειξη με μορφή βιντεομαθήματος (tutorial) με στόχο την κατανόηση και εφαρμογή της διαδικασίας δημιουργίας και μορφοποίησης πλαισίων κειμένου σε μια παρουσίαση με το λογισμικό παρουσιάσεων.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • επίδειξη

(Σελίδα: 1 από )