(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:22

Ταινίες εμψύχωσης (Animation)

Σε αυτό το ψηφιακό σενάριο θα δούμε το είδος των εμψυχωμένων κινουμένων σχεδίων, αυτό που αποκαλείται στα αγγλικά animation, αλλά ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε μερικά βασικά χαρακτηριστικά του. Θα δούμε ότι πίσω από το γενικό όρο ταινίες εμψύχωσης υπάρχουν πολλές υποκατηγορίες, τ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Αναπαράσταση και ρεαλισμός στον κινηματογράφο

Το ψηφιακό σενάριο αποσκοπεί στο να διακρίνει ο μαθητής τις έννοιες πραγματικότητα και αναπαράσταση. Οι δύο αυτές έννοιες είναι διαφορετικές. Η πραγματικότητα αναφέρεται στο τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος με την περιορισμένη δυνατότητά του αντιλαμβάνεται το χώρο και το χρόνο γύρω του μέσα σε μια δεδο Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Ελληνική ταινία μικρού μήκους

Οι μαθητές θα καταλάβουν πώς η τεχνική του κινηματογράφου συνδέεται άμεσα με το περιεχόμενο.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Σταυρόλεξο με θεατρικές έννοιες

Μια εφαρμογή εκπαιδευτικού σταυρολέξου βασισμένου πάνω σε ορισμούς θεατρικών εννοιών. Το σύστημα βοήθειας της εφαρμογής επιτρέπει τη σταδιακή εμφάνιση της σωστής απάντησης όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Σκοπός είναι η αυτοαξιολόγηση γνώσεων πάνω σε βασικές θεατρικές έννοιες.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό παιχνίδι
  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Άσκηση αντιστοίχισης εικόνων με δραστηριότητες

Εφαρμογή αντιστοίχισης διαφόρων εικόνων με δραστηριότητες που ενδιαφέρουν τη θεατρική αγωγή και εκπαίδευση. Παρατίθεται μια σειρά από εικόνες που αναπαριστούν συνήθεις (σωματικές κυρίως) δραστηριότητες και ζητείται η αναγνώριση της ενέργειας που εκτελείται από τους πρωταγωνιστές σε κάθε μία από αυτέ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης
Αντιστοίχιση ηρώων και των τόπων διαμονής τους

Απλή άσκηση αντιστοίχισης διαφόρων διάσημων παιδικών ηρώων με τους τόπους διαμονής ή καταγωγής αυτών. Ζητούμενο είναι η σύνδεση του ήρωα ως χαρακτήρα με τον χώρο δράσης του (τον τόπο του). Απώτερος σκοπός είναι ο προβληματισμός πάνω στην επίδραση που έχει ο τόπος διαμονής ή καταγωγής πάνω στο σχεδια Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εφαρμογή

(Σελίδα: 1 από )