(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:1046

Πίστη...στη διαφορετικότητα

Το σύγχρονο ελληνικό σχολείο είναι ένα σχολείο πολυπολιτισμικό με έντονο το στοιχείο της θρησκευτικής διαφοροποίησης. Ως εκπαιδευτικοί έχουμε χρέος να καλλιεργήσουμε το πνεύμα, την κριτική σκέψη, την ανεκτικότητα,το σεβασμό στηδιαφορετικότητα. Να αναζητήσουμε τις ανθρωπιστικές αξίες που οδηγούν στην Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Η ομορφιά και τα μυστικά μιας εικόνας

Το σενάριο προσεγγίζει την χριστιανική εικόνα από θεολογική, αισθητικήκαι τεχνική άποψη. Αναφέρεται στα χαρακτηριστικά είδη της τέχνης της αγιογρφίας και εστιάζει στην εικόνα της Γέννησης του Χριστού για να αναλυθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, οι συμβολισμοί και η διαφορετικότητα στην προσέγγιση Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Το Ευαγγέλιο: Το βιβλίο της Αλήθειας

Το σενάριο παρουσιάζει την Αλήθεια μέσα από τα ιερά κείμενα. Αναφέρεται στα βιβλία της ΑγίαςΓραφής και στα Ευαγγέλια που συνέγγραψαν με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος οι τέσσεριςΕυαγγελιστές μας, οΙωάννης, ο Μάρκος, ο Ματθαίοςκαι ο Λουκάς.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Παναγία, η μητέρα του Χριστού

Το σενάριο προσεγγίζει τη ζωή της Παναγίας, της μητέρας του Χριστού, με αναφορές στους κυριότερους σταθμούς της ζωής της, τις αρετές τηςκαι τα Θεοτοκονύμια που της έχει αποδόσει ο λαός.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Τα χειρόγραφα της Νεκράς θάλασσας

Δραστηριότητα εξερεύνησης εικόνας, με βάση το σκίτσο ενός σπηλαίου στο Κουμράν. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων των μαθητών σχετικά με τον τρόπο ανεύρεσης των χειρογράφων της Νεκράς θάλασσας. Πιο συγκεκριμένα, εξερευνώντας τα επιμέρους στοιχεία της διαδραστικής ει Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εικόνα
  • εξερεύνηση
Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; (κουίζ)

Κουίζ οκτώ ερωτήσεων (πολλαπλών επιλογών), με θέμα την Αγία Γραφή. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να δοκιμάσουν οι μαθητές τις γνώσεις τους, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τη Βίβλο, το περιεχόμενό της, τη σημασία της για τους χριστιανούς, καθώς και τα επιμέρους βιβλία της Παλαιάς και τ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης

(Σελίδα: 1 από )