(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:326

Πίστη...στη διαφορετικότητα

Το σύγχρονο ελληνικό σχολείο είναι ένα σχολείο πολυπολιτισμικό με έντονο το στοιχείο της θρησκευτικής διαφοροποίησης. Ως εκπαιδευτικοί έχουμε χρέος να καλλιεργήσουμε το πνεύμα, την κριτική σκέψη, την ανεκτικότητα,το σεβασμό στηδιαφορετικότητα. Να αναζητήσουμε τις ανθρωπιστικές αξίες που οδηγούν στην Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Η ομορφιά και τα μυστικά μιας εικόνας

Το σενάριο προσεγγίζει την χριστιανική εικόνα από θεολογική, αισθητικήκαι τεχνική άποψη. Αναφέρεται στα χαρακτηριστικά είδη της τέχνης της αγιογρφίας και εστιάζει στην εικόνα της Γέννησης του Χριστού για να αναλυθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, οι συμβολισμοί και η διαφορετικότητα στην προσέγγιση Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Το Ευαγγέλιο: Το βιβλίο της Αλήθειας

Το σενάριο παρουσιάζει την Αλήθεια μέσα από τα ιερά κείμενα. Αναφέρεται στα βιβλία της ΑγίαςΓραφής και στα Ευαγγέλια που συνέγγραψαν με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος οι τέσσεριςΕυαγγελιστές μας, οΙωάννης, ο Μάρκος, ο Ματθαίοςκαι ο Λουκάς.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Παναγία, η μητέρα του Χριστού

Το σενάριο προσεγγίζει τη ζωή της Παναγίας, της μητέρας του Χριστού, με αναφορές στους κυριότερους σταθμούς της ζωής της, τις αρετές τηςκαι τα Θεοτοκονύμια που της έχει αποδόσει ο λαός.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Οι ιστορίες του Ισαάκ και του Ιακώβ (κόμικ)

Ψηφιακό βιβλίο κόμικ με θέμα τις ιστορίες του Ισαάκ και του Ιακώβ. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να γνωρίσουν καλύτερα οι μαθητές τις σχετικές διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης αναφορικά με τον γάμο του Ισαάκ με τη Ρεβέκκα και την παραπλάνηση του Ησαύ από τον Ιακώβ, ώστε να χάσει τα πρωτοτόκ Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • παρουσίαση
Η ιστορία του Ιωσήφ (κόμικ)

Ψηφιακό βιβλίο κόμικ με θέμα την ιστορία του Ιωσήφ. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να γνωρίσουν καλύτερα οι μαθητές τη σχετική διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τις σελίδες του κόμικ παρουσιάζεται η ζηλοφθονία των αδελφών του Ιωσήφ, η πώλησή του ως δούλου, η ζωή του Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • παρουσίαση

(Σελίδα: 1 από )