(Σελίδα: 1 από )

Αποτελέσματα:157

Πίστη...στη διαφορετικότητα

Το σύγχρονο ελληνικό σχολείο είναι ένα σχολείο πολυπολιτισμικό με έντονο το στοιχείο της θρησκευτικής διαφοροποίησης. Ως εκπαιδευτικοί έχουμε χρέος να καλλιεργήσουμε το πνεύμα, την κριτική σκέψη, την ανεκτικότητα,το σεβασμό στηδιαφορετικότητα. Να αναζητήσουμε τις ανθρωπιστικές αξίες που οδηγούν στην Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Η ομορφιά και τα μυστικά μιας εικόνας

Το σενάριο προσεγγίζει την χριστιανική εικόνα από θεολογική, αισθητικήκαι τεχνική άποψη. Αναφέρεται στα χαρακτηριστικά είδη της τέχνης της αγιογρφίας και εστιάζει στην εικόνα της Γέννησης του Χριστού για να αναλυθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, οι συμβολισμοί και η διαφορετικότητα στην προσέγγιση Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Το Ευαγγέλιο: Το βιβλίο της Αλήθειας

Το σενάριο παρουσιάζει την Αλήθεια μέσα από τα ιερά κείμενα. Αναφέρεται στα βιβλία της ΑγίαςΓραφής και στα Ευαγγέλια που συνέγγραψαν με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος οι τέσσεριςΕυαγγελιστές μας, οΙωάννης, ο Μάρκος, ο Ματθαίοςκαι ο Λουκάς.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Παναγία, η μητέρα του Χριστού

Το σενάριο προσεγγίζει τη ζωή της Παναγίας, της μητέρας του Χριστού, με αναφορές στους κυριότερους σταθμούς της ζωής της, τις αρετές τηςκαι τα Θεοτοκονύμια που της έχει αποδόσει ο λαός.

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • εκπαιδευτικό σενάριο
Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (κόμικ)

Ψηφιακό βιβλίο κόμικ με θέμα τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να γνωρίσουν καλύτερα οι μαθητές τόσο τη σημασία και το περιεχόμενο του χαρμόσυνου μηνύματος που ανακοίνωσε ο αρχάγγελος Γαβριήλ όσο και τη στάση της Παναγίας. Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατό Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • παρουσίαση
Η παραβολή του ασώτου υιού (κόμικ)

Ψηφιακό βιβλίο κόμικ με θέμα την παραβολή του ασώτου υιού ή του σπλαχνικού πατέρα, όπως παρουσιάζεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά (Λουκ. 15, 1-37). Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να γνωρίσουν καλύτερα οι μαθητές το περιεχόμενο της συγκεκριμένης παραβολής του Χριστού, καθώς και την ερμηνεία της Διαβάστε Περισσότερα...

Τύπος Μαθησιακού Αντικειμένου:

  • παρουσίαση

(Σελίδα: 1 από )